algemene voorwaarden

Prijzen

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of fouten en kunnen afwijken van onze winkelprijzen, in dat geval gelden onze winkelprijzen.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Afbeeldingen

De getoonde afbeeldingen bij de producten op deze website geven een beeld van het product weer, maar kunnen afwijken van het werkelijke product.
Uit getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Levering en facturen

Al onze facturen zijn contant te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.
Klachten over de levering of klachten over de factuur worden alleen aanvaard als ze aangetekend zijn verzonden binnen acht dagen na leveringsdatum.
Bestellingen kunnen steeds worden afgehaald tijdens de openingsuren van de winkel, of na afspraak.

De partijen komen overeen dat alle door hen gestelde daden van koophandel uitsluitend geregeld worden door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, meer in bijzonder de koopvoorwaarden van de bestelbon van de koper, tenzij de verkoper verkiest deze toe te passen.
De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum.
Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

Ingeval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Turnhout bevoegd.
Voor geschillen uit e-commerce is er het platform voor online geschillen van de Europese Commissie: ODR